Hald & Halberg A/S

Vundne licitationer

Anemonestien
Samlet entreprisesum kr. 661.000
Kontaktperson Kurt Halberg

Hollænderhallen
Samlet entreprisesum kr. 5.976.000
Kontaktperson Kurt Halberg

Danhostel Copenhagen Amager
Samlet entreprisesum kr. 9.954.000
Kontaktperson Kurt Halberg

Igangværende sager

Eghøj, Greve
Gentofte HF
Kastruphuse, Tårnby
Rigsrevisionen Landgreven, København
Frederiksberggade, København
Herman Triers Plads, København
Fælleshuset Søndergård, Ballerup
Lundebjerg, Skovlunde
TEC Frederiksberg
Birkevænget, Frederikssund
Himmelev Plejecenter, Roskilde

 


Historien

Hald & Halberg A/S blev grundlagt i 1976, og var oprindeligt et tømrerfirma. I 1980’erne trådte Flemming Hald og Kurt Halberg ind i virksomheden med henblik på at overtage virksomheden og drive den videre som entreprenørvirksomhed. 

Vision

Hald & Halberg A/S har som vision at aflevere entrepriser af et højt fagligt niveau opnået gennem professionel byggestyring i samarbejde med velrenommerede arkitekter og rådgivende ingeniører samt erfarne, stabile og engagerede underleverandører.

Vi ønsker at fremstå som en entreprenørvirksomhed, der kombinerer åben og inspirerende dialog med håndværk af høj kvalitet til vore kunders forventninger om slutresultatet. Vi er bevidst om, at tidsfaktoren er af stor betydning for bygherre, hvorfor vi gennem detaljeret planlægning har stor fokus på aflevering af vores projekter til tiden i aftalte kvalitet til aftalte pris.

Thorsgade 1


Faglighed

Én af Hald & Halberg A/S’s forcer er, at vi har bred erfaring inden for renoveringer. Gennem de sidste 35 år har vi løst opgaver af meget varieret karakter, og kan således præsentere solide kompetencer inden for områderne:

- Altanrenovering
- Bad-/køkkenrenovering     
- Byfornyelse
- DSB Stationer
- Energirenovering

                        

- Nybyggeri
- Pleje-/ældreboliger
- Skole og institution
- Tag-/facade-/vinduesrenovering     
- Totalrenovering

Vi entrerer opgaver inden for såvel renoveringsarbejder for offentlige bygherrer, boligselskaber og andelsboligforeninger, nybyg for offentlige bygherrer samt entreprenøropgaver i totalentreprise.

For Hald og Halberg A/S er det vigtigt, at hele processen omkring en bygge- eller renoveringsopgave er gennemtænkt ned til mindste detalje. Vores erfarne bygge-/projektledere gennemarbejder således allerede inden projektstart en udførlig plan for sikkerhed, arbejdsmiljø og affaldshåndtering på byggepladsen. Hald & Halberg A/S har stor tillid til, at vores professionelle bygge-/projektledere er garanter for at projektet fra start til aflevering er en positiv og tilfredsstillende oplevelse for den enkelte kunde.

Under Referencer er listet hvilke kunder, vi har arbejdet sammen med i de senere år samt hvilke opgaver, vi har løst for dem.

Hald & Halberg A/S beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere, hvoraf hovedparten er tømrere og specialarbejdere. De opgaver, der ikke udføres af Hald & Halbergs egne håndværkere, bliver varetaget af en række velkvalificerede underentreprenører og leverandører, som garanterer et højt kvalitetsniveau.

Vi føler os samfundsmæssigt ansvarlige for unge mennesker i Danmark, og har derfor altid lærlinge under uddannelse. Vi tilbyder et alsidigt og lærerigt forløb, som grundlag for deres videre karriere. Vores lærlinge er engagerede og dygtige, og er af stor værdi for Hald & Halberg A/S.

For at udvide oVVSg styrke kapaciteten i vores entrepriser har Hald & Halberg A/S udvidet virksomhedens kompetencer med en autorisation som vand- og sanitetsmester. Med denne autorisation udfører og servicerer Hald & Halberg A/S vand- og afløbsinstallationer efter gældende love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter med opdateret viden om nyeste metoder og teknologier inden for vand og sanitet.

Domicil

Grøn samvittighed

Hos Hald & Halberg A/S har vi hjertet og samvittigheden med!
Vi har de seneste år brugt mange ressourcer på at indarbejde en grøn profil i selskabets dagligdag. Det være sig omtanke og kontrol med vores affald på egen adresse samt på de enkelte byggepladser, men især at opnå et CO2 neutral domicil. Vi har lige inden årsskiftet opsat egen vindmølle ved kontoret. Der er ligeledes opsat solcelleanlæg, der dækker domicilets elforbrug.

Siden 2010 har vi valgt at fokusere på renovering og byggeri efter bæredygtige principper. Vi er i stand til professionelt at rådgive vores kunder omkring C02-neutralitet samt miljøvenlige løsninger skræddersyet til de enkelte projekter.

Læs mere om vores grønne profil under Bæredygtigt byggeri og vores Miljøvisioner.

 

Partnere i Hald & Halberg A/S

Foto KH

Kurt Halberg
Produktionsdirektør & partner

Kurt Halberg har 35 års produktionserfaring indenfor bygge branchen med baggrund i en tømreruddannelse hos Bygningssnedkerne A/S. Kurt Halberg har igennem 20 år deltaget i opbygning af renoveringsafdelinger i Enemærke & Petersen A/S samt B. Nygaard Sørensen A/S.

Foto FH

Flemming Hald
Administrerende direktør & partner

Flemming Hald har igennem 40 år har beskæftiget sig med såvel nybyggeri som renovering, dels hos Armton A/S, dels gennem opbygning og ledelse af renoveringsafdelingerne i Enemærke & Petersen A/S og B. Nygaard Sørensen A/S.

  

Kontakt informationer

logo-icon

Hald & Halberg A/S
Roskildevej 396
2630  Taastrup
Tlf.: 4352 9425
Mail: hh@haldoghalberg.dk
CVR-nr. 21243833

Kreditværdighed

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

BNKI Bygge Rating

BNKI 2015-11

Vi støtter

 

Danmarks Indsamling 2017 logo tema high

 

Gazelle Virksomhed

  

Gazelle 2015

You are here: